Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білгородській в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації з урахуванням раціонального розташування об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектується.

Завданнями детального плану території є:

  1. Визначення планувальної організації та розвитку території для розміщення БП АЗК.
  2. Розташування будівель і споруд БП АЗК та мийки, заправного терміналу для електромобілів ( 1 пост.).
  3. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.
  4. Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
  • попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
  • створення транспортної інфраструктури;
  • організації транспортного і пішохідного руху;
  • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
  • комплексного благоустрою та озеленення.

При розробленні детального плану території враховується генеральний план населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області.

 

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 27-го липня 2020 року і триває до 10-го серпня 2020 року.

 

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Проведення громадських слухань щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області не здійснюється.

 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області можна в Святопетрівській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області.за адресою: с.Святопетрівське, вул.Володимирська, буд. 2-б.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану багатопаливного автозаправного комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області також розміщена на сайті https://sv.petrivske.org.ua/.

 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Святопетрівське, вул.Володимирська, буд. 2-б.

Електронна адреса: petrivska_silrada@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 27.07.2020 по 10.08.2020.

 

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області.

 

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Популярні новини