Рішення

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

LХVI сесія                                                                                                   VII скликання

від 17.06.2020р.                                                                                           № 2446

 

Про встановлення єдиного податку на 2021 рік

З метою ефективного наповнення доходної частини бюджету, керуючись Конституціє України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області єдиний податок на 2021 рік.

1.1. Платники єдиного податку визначені у ст. 291 Податкового кодексу України. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1.2. перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень;

1.3. друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

1.4. третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 000 000 гривень;

1.5. четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, для платників другої групи – у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2. Фіксовані ставки єдиного податку на 2021 рік:

1) для платників першої групи – в максимальному розмірі до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом;

2) для платників другої групи – фізичних осіб-підприємців – в максимальному розмірі до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом»;

3. Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені ст. 293 Податкового кодексу України.

4. Порядок нарахування та сплати єдиного податку визначений ст. 295 Податкового кодексу України.

5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений ст. 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку.

7. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

8. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

9. Дане рішення направити до Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.»

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

LХVI сесія                                                                                                   VII скликання

від 17.06.2020р.                                                                                           № 2447

 

«Про встановлення ставки туристичного збору на 2021 рік

З метою ефективного наповнення доходної частини бюджету, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» з метою ефективного наповнення доходної частини бюджету, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01.01.2021 року ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 5.1. п. 5 «Положення про порядок справляння туристичного збору» у с. Святопетрівське, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

2. Затвердити Положення про порядок справляння туристичного збору, згідно з додатком 1.

3. Затвердити перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору, згідно з додатком 2.

4. Затвердити форму договору про справляння туристичного збору, згідно з додатком 3.

5. Затвердити перелік документів для укладання договору на справляння туристичного збору, згідно з додатком 4.

6. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

7. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

8. Дане рішення направити до Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2447

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння туристичного збору

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про туристичний збір у с. Святопетрівське (далі – Положення) розроблено на підставі Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначає порядок справляння туристичного збору на території села.

Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території с. Святопетрівське.

1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

1.4. В’їзний туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

1.5. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

2. Платники податку

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Святопетрівської сільської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 5.1. п. 5. цього Положення.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі Святопетрівське;

б) особи визначені п.п. “в” п.п. 14.1.213. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. “б” п.п. 5.1. п. 5. цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до п.п. 14.1.263. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. “б” п.п. 5.1. п. 5. цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

3. Ставка збору

3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 5.1. п. 5. цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 5.1. п. 5. цього Положення.

 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з п.п. 7.2. п. 7. цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 5.1. п. 5. цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. "б" п.п. 5.1. п. 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Святопетрівською сільською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Святопетрівської сільської ради.

 

6. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Святопетрівської сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Святопетрівької сільської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

 

7. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення Святопетрівської сільської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

8. Податковий обов’язок

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює державна фіскальна служба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2447

 

Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору

№ п/п

Суб’єкт господарювання

Форма власності

Місце знаходження

1

Готельно –ресторанний комплекс «Петрівський Посад»

приватна

с. Святопетрівське, вул. Амосова, 2

2

Салон краси, готель «Параті»

приватна

с. Святопетрівське, вул. Індустріальна, 11

3

Готель «Українські тенісні корти»

приватна

с. Святопетрівське, вул. Господарська, 1

4.

Ресторанно-готельний комплекс «Бірюза»

приватна

с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, 28А

 

  • Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної суми збору; цей Перелік не забороняє сплати збору до місцевого бюджету іншим податковим агентам до їх включення у перелік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2447

 

ДОГОВІР

про справляння туристичного збору

 

с. Святопетрівське                                                                                    «___»_____________р.

Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області (Довіритель) в особі сільського голови Овсієнка Антона Михайловича, діючого на підставі ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні“, з одного боку, та _________________________, що іменується в подальшому у тексті договору „Податковий агент“, в особі __________________, що діє на підставі _________________________, з другого боку, заключили цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно до цього договору Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на себе зобов’язання здійснювати справляння туристичного збору під час надання послуг по тимчасовому проживанню (ночівлі) відпочиваючих, що прибули в с. Святопетрівське і перерахування туристичного збору в бюджет с. Святопетрівське.

1.2. Податковий агент зобов’язаний виконувати дане йому рішенням Святопетрівської сільської ради право на здійснення такої діяльності у відповідності зі статтею 268 Податкового Кодексу України.

1.3. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його передавати на договірній основі іншим особам.

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Податковий агент зобов’язаний:

2.1.1. Надавати інформацію Довірителю про хід виконання доручення за його письмовою вимогою в п’ятиденний термін;

2.1.2. Надавати Довірителю звіт про сплату туристичного збору з наданням підтверджуючих документів як фінансового, так і іншого характеру, щомісячно в термін до 10 (десятого) числа.

2.1.3. Здійснювати справляння та перерахування туристичного збору в порядку і термін, що встановлений статтею 268 Податкового Кодексу України та відповідним рішенням Святопетрівської сільської ради.

2.2. Довіритель зобов’язаний:

2.2.1. Прийняти звіт Податкового агента та всі надані ним документи;

2.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору в відповідності з діючім законодавством України і даним Договором.

3. ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯТА ПЕРЕРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ

3.1. Збір справляється під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) з зазначенням суми сплаченого збору окремим рядком в рахунку (квитанції) за проживання.

3.2. Порядок сплати туристичного збору:

3.2.1. Збір сплачується до бюджету с. Свтопетрівське авансовими платежами до 30 числа кожного місяця (включно) (в лютому до 28 (29) числа включно). Суми нарахованих щомісячних авансових виплат відображаються в квартальній податковій декларації. Кінцева сума збору, що вирахувана у відповідності з податковою декларацією за звітний (податковий) період (з урахуванням фактично внесених авансових платежів) сплачуються в терміни, визначені для квартального податкового періоду.

3.3. База справляння збору:

3.3.1. Базою є вартість всього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.

3.3.2. У вартість проживання не включаються витрати на харчування і побутові послуги, телефонні рахунки, оформлення документів на в’їзд (виїзд), обов’язкове страхування, інші документально підтверджені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

3.3.3. Вартість проживання для неорганізованих осіб, які направляються юридичними або фізичними особами для поселення в будинки (квартири), що належать фізичним особам по праву власності або по праву користування по договору найма, визначаються договірними відношеннями між ними, але не можуть бути нижчими існуючого у с. Святопетрівське мінімального орендного платежу.

3.3.4. Розрахунки вартості проживання є невід’ємною частиною договору.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами.

4.2. Кожна із сторін може відмовитись від договору, в будь-який час, попередивши протилежну сторону за один місяць.

5. ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Умови даного договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

5.2. Цей договір може біти розірваний:

5.2.1. За згодою сторін;

5.2.2. У випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов договору;

5.2.3. В інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним договором.

 5.3. Всі додатки змін і доповнення до даного договору в формі додаткових угод мають силу тільки у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі, віднесені до даного договору і підписані уповноваженими на те представниками кожної із сторін.

5.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються діючим законодавством України.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Довіритель

Податковий агент

Назва: Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської оласті

Юридична адреса: 08141, область Київська, р-н Києво-Святощинський, с. Святопетрівське, вул. Володимирська, 2Б

код ЄДРПОУ _________

Розрахунковий рахунок ________________

в ГУ ДКСУ у Київській області

тел.

Назва:

Юридична адреса :________________________

Код ЄДРПОУ  _________________________

Розрахунковий рахунок № _______________

в_____________________________________

МФО ____________

Поштова адреса

тел. _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2447

 

Перелік

документів, які подають юридичні особи та фізичні

особи – підприємці до Святопетрівської сільської ради для

укладання договору-доручення на справляння туристичного збору

 

1. Заява на ім’я сільського голови.

2. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Копія свідоцтва про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій (ЄДРПОУ), для юридичних осіб.

4. Копія документа, що підтверджує право власності або користування (оренди) на об’єкт нерухомого майна.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

LХVI сесія                                                                                                   VII скликання

від 17.06.2020р.                                                                                           № 2475

 

«Про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік

З метою ефективного наповнення доходної частини бюджету, відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України, ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», Постанови КМУ від 24.05.2017р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», технічної документації з нормативно грошової оцінки земель села Святопетрівське, рекомендацій постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Святопетрівської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2;

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

3. Дане рішення направити до Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області.

4. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2475

 

СТАВКИ

земельного податку1

 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2021р.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3200000000

3222400000

3222485801

с. Святопетрівське

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1

0,3

1

1

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1

0,5

1

1

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1

1

1

1

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1

0,5

1

1

01.05

Для індивідуального садівництва4

1

1

1

1

01.06

Для колективного садівництва4

х

х

х

х

01.07

Для городництва4

1

1

1

1

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,5

0,5

0,5

0,5

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,5

0,5

0,5

0,5

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1

1

1

1

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1

1

1

1

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1

1

1

1

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

1

1

1

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

0,5

0,5

0,5

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1

0,1

1

1

02.02

Для колективного житлового будівництва4

1

1

1

1

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1

1

1

1

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1

1

1

1

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1

1

1

1

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1

1

1

1

02.07

Для іншої житлової забудови 

1

1

1

1

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1

1

1

1

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку із об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

1

1

1

1

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1

1

1

1

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1

1

1

1

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1

1

1

1

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

2

2

2

2

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

1

1

1

1

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

3

3

3

3

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3

3

3

3

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3

3

3

3

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3

3

3

3

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3

3

3

3

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1

1

1

1

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

1

1

1

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1

1

1

1

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1

1

1

1

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1

1

3

3

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

3.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

 

 

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1

1

1

1

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

1

1

1

1

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

1

1

1

1

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

1

1

1

1

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1

1

1

1

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1

1

1

1

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1

1

1

1

04.08

Для збереження та використання заказників

1

1

1

1

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1

1

1

1

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1

1

1

1

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1

1

1

1

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

3

3

3

3

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3

3

3

3

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3

3

3

3

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1

1

3

3

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1

1

3

3

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3

3

3

3

07.04

Для колективного дачного будівництва

3

3

3

3

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1

1

3

3

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1

1

3

3

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1

1

3

3

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

3

3

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1

0,1

0,1

0,1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

0,1

0,1

0,1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3

3

5

5

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3

3

5

5

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3

3

5

5

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3

3

5

5

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3

3

5

5

10.06

Для сінокосіння

3

3

5

5

10.07

Для рибогосподарських потреб

3

3

5

5

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3

3

5

5

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3

3

5

5

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

3

5

5

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3

3

5

5

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

5

5

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3

3

5

5

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

3

5

5

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

3

5

5

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3

3

5

5

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

5

5

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3

3

5

5

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3

3

5

5

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3

3

5

5

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3

3

5

5

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3

3

5

5

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3

3

5

5

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3

3

5

5

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3

3

5

5

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3

3

5

5

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

5

5

12.11

Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

3

3

5

5

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3

3

5

5

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3

3

5

5

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3

3

5

5

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

5

5

13.5

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

3

3

5

5

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3

3

5

5

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3

3

5

5

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

5

5

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

3

3

5

5

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

3

3

5

5

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

3

3

5

5

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

3

3

5

5

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

3

3

5

5

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

3

3

5

5

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

3

3

5

5

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

5

5

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

3

3

5

5

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

3

3

5

5

16

Землі запасу

1

1

1

1

17

Землі резервного фонду

1

1

1

1

18

Землі загального користування4

0,5

0,5

0,5

0,5

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2475

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3200000000

3222400000

3222485801

с. Святопетрівське

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

100 %

 

__________

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

LХVI сесія                                                                                                   VII скликання

від 17.06.2020р.                                                                                           № 2476

 

«Про встановлення орендної плати за землю на 2021 рік

Керуючись Конституціє України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області розміру орендної плати за землю.

1.1. Ставка (відсотки від нормативної грошової оцінки) орендної плати за земельні ділянки різних категорій, які розміщені на території Святопетрівської сільської територіальної громади на договори оренди, що укладатимуться у звітному році:

Цільове призначення земельної ділянки

Розмір річної орендної ставки за користування землею (відсоток від нормативної грошової оцінки землі)

1

2

ведення особистого селянського господарства та ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3

ріллі, сіножаті та пасовища, багаторічні насадження

3

для житлової забудови (приватний житловий фонд, для гаражно-будівельних кооперативів (які не є суб'єктами підприємницької діяльності), для громадян (не для підприємницької діяльності)

3

в тому числі:

 

для юридичних осіб

10

для фізичних осіб

3

для будівництва та обслуговування об’єктів комерційного спрямування  (магазини, кафе, ресторани, готелі, тимчасові споруди, які здійснюють торгівельну діяльність, розважальні комплекси та інші об’єкти торгівлі)

10

рекреаційного і оздоровчого призначення (земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів

3

громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування (релігійних організацій, політичних партій та інші неприбуткові організації)

3

промисловості (розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд, виробнича діяльність тощо)

10

транспорту:

- землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, авіаційного, трубопровідного транспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту;

- землі надані підприємствам, установам та організаціям для обслуговування автостанції та/або які здійснюють перевезення громадян

10

зв’язку (земельні ділянки,  надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку

12

енергетичної системи (землі, надані під об'єкти транспортування електроенергії)

3

газотранспортні системи (землі, надані під об'єкти транспортування газу до користувача, адмін. будівлі)

12

землі водного фонду

3

 

2. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

4. Дане рішення направити до Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області;

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.»

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

LХVI сесія                                                                                                   VII скликання

від 17.06.2020р.                                                                                           № 2477

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

 

З метою ефективного наповнення доходної частини бюджету, відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України, ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», Постанови КМУ від 24.05.2017р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», технічної документації з нормативно грошової оцінки земель села Святопетрівське, враховуючи рекомендацій постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2;

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

3. Дане рішення направити до Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області.

4. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2477

 

СТАВКИ

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2021р.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3200000000

3222400000

3222485801

с. Святопетрівське

 

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника - на 180 кв. метрів.

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1,5

 

 

1

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1,5

 

 

1

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

1,5

 

 

1

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

1,5

 

 

1

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1,5

 

 

1

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1,5

 

 

1

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1,5

 

 

1

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1,5

 

 

1

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,5

 

 

1

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,5

 

 

0,5

 

 

1211.2

Мотелі

1,5

 

 

0,5

 

 

1211.3

Кемпінги

1,5

 

 

0,5

 

 

1211.4

Пансіонати

1,5

 

 

0,5

 

 

1211.5

Ресторани та бари

1,5

 

 

0,5

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,5

 

 

0,5

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1,5

 

 

0,5

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,5

 

 

0,5

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,5

 

 

0,5

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,00

 

 

0,00

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,5

 

 

0,5

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,00

 

 

0,00

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,00

 

 

0,00

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,5

 

 

0,5

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,5

 

 

0,5

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,5

 

 

0,5

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

1,5

 

 

0,5

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,5

 

 

0,5

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,5

 

 

0,5

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,5

 

 

0,5

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,5

 

 

0,5

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,5

 

 

0,5

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,5

 

 

0,5

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,5

 

 

0,5

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,5

 

 

0,5

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,5

 

 

0,5

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1,5

 

 

0,5

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,5

 

 

0,5

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,5

 

 

0,5

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,5

 

 

0,5

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,5

 

 

0,5

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,5

 

 

0,5

 

 

1242.2

Гаражі підземні

1,5

 

 

0,5

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,5

 

 

0,5

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

1,5

 

 

0,5

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

1,5

 

 

0,5

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

1,5

 

 

0,5

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

1,5

 

 

0,5

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

1,5

 

 

0,5

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

1,5

 

 

0,5

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

1,5

 

 

0,5

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

1,5

 

 

0,5

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

1,5

 

 

0,5

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

1,5

 

 

0,5

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,5

 

 

0,5

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,5

 

 

0,5

 

 

1252.3

Силоси для зерна

1,5

 

 

0,5

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,5

 

 

0,5

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,5

 

 

0,5

 

 

1252.6

Холодильники

1,5

 

 

0,5

 

 

1252.7

Складські майданчики

1,5

 

 

0,5

 

 

1252.8

Склади універсальні

1,5

 

 

0,5

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

1,5

 

 

0,5

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,5

 

 

0,5

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,5

 

 

0,5

 

 

1261.3

Цирки

1,5

 

 

0,5

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,5

 

 

0,5

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,5

 

 

0,5

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,5

 

 

0,5

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

1,5

 

 

0,5

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

1,5

 

 

0,5

 

 

1262.3

Технічні центри

1,5

 

 

0,5

 

 

1262.4

Планетарії5

1,5

 

 

0,5

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

1,5

 

 

0,5

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

1,5

 

 

0,5

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1,5

 

 

0,5

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1,5

 

 

0,5

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,00

 

 

0,00

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,00

 

 

0,00

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,00

 

 

0,00

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,00

 

 

0,00

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,5

 

 

0,5

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0,00

 

 

0,00

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,00

 

 

0,00

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0,00

 

 

0,00

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,00

 

 

0,00

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,00

 

 

0,00

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,00

 

 

0,00

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,00

 

 

0,00

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,00

 

 

0,00

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,00

 

 

0,00

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

1,5

 

 

0,5

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

1,5

 

 

0,5

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

1,5

 

 

0,5

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

1,5

 

 

0,5

 

 

1265.5

Тири

1,5

 

 

0,5

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

1,5

 

 

0,5

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

1,5

 

 

0,5

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

1,5

 

 

0,5

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

1,5

 

 

0,5

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

1,5

 

 

0,5

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

1,5

 

 

0,5

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

1,5

 

 

0,5

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

1,5

 

 

0,5

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

1,5

 

 

0,5

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

1,5

 

 

0,5

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,5

 

 

0,5

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,5

 

 

0,5

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,000

 

 

0,000

 

 

 

Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості - для господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування.

 

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2477

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки1

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3200000000

3222400000

3222485801

с. Святопетрівське

 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи

 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів:

1122.1 – будинки багатоквартирні масової забудови

100

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на 120 кв. метрів:

1110.3 – будинки садибного типу; 1110.4 – будинки дачні та садові.

100

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів:

1110.2 – Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

100

Об’єкти житлової та нежитлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, пенсіонерам за віком, але не більше одного такого об’єкта на особу (сім’ю) – на 70 кв. метрів.

100

Юридичні особи

 

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільної власності).

100

Будівлі дитячих будинків сімейного типу.

100

Гуртожитки.

100

Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради.

100

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

100

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки,інтернати, лікарні тощо) крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та\або господарська діяльність.

100

Об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих 100 % санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

100

Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

100

Комунальні підприємства територіальної громади Святопетрівської сільської ради.

100

__________

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

LХVI сесія                                                                                                   VII скликання

від 17.06.2020р.                                                                                           № 2478

 

«Про затвердження мінімальної

місячної оренди 1 м2 загальної площі

нерухомого майна фізичних осіб

на території с. Святопетрівське на 2021 рік

З метою ефективного наповнення доходної частини бюджету, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», Постановою КМУ від 29.12.2010 року № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», враховуючи наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.2019р. № 286 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», враховуючи рекомендацій постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити мінімальну місячну оренду 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб згідно з методикою що додається додаток 1;

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

3. Дане рішення направити до Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області.

4. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2478

 

Методика

визначення мінімальної суми орендного платежу за 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб

 

1. Методика розрахунку мінімальної суми орендного платежу за 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб с. Святопетрівське розроблена на підставі абз. 2 п.п. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, відповідно до постанови КМУ від 20.11.2003 року № 1787 „Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”.

2. Визначення термінів, що вживаються в даній методиці

Оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном.

Договір – для осіб, вчинена у письмовій формі спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків щодо користування майном

Об’єкт оренди – нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), що належить фізичним особам.

Орендодавець – фізична особа, яка надає в оренду нерухоме майно.

Орендарі – господарські товариства, створені членами трудового колективу, підприємства, його структурного підрозділу, інших юридичних осіб та громадян України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи, зареєстровані як суб’єкт підприємницької діяльності та фізичні особи.

3. Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму визначається відповідно до цієї Методики з урахуванням статті 91 Житлового кодексу України.

4. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

П = З х Р, де

П – мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у гривнях;

З – загальна площа орендованого нерухомого майна, у м2;

Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна, що встановлюється Святопетрівською сільською радою, на території якої розміщене зазначене майно, у гривнях.

5. Мінімальна вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

Рн

Р = ---------, де

К х 12

Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна у гривнях;

Рн – середня вартість 1 м2 новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях (по Київській області – 12 556 грн., наказ Міністерство розвитку громад та територій України від 02.12.2019р. № 286);

К – 25 років – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта.

Таким чином мінімальна вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, у с. Святопетрівське складає:

 

12556/ (25 р. Х 12) = 41,85 грн.

 

В залежності від характеристики об’єкта оренди під час визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна застосовується додатковий коефіцієнт:

Ф – функціональне використання об’єкта нерухомого майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює - 2, іншої комерційної діяльності -3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб - 1.

М – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна.

У разі розміщення такого об’єкту:

у центральній частині села коефіцієнт дорівнює – 1,5;

інші зони – 1;

 

Зони

Коефіцієнт

Перелік вулиць

Центральна частина

1,5

Вулиці: Центральна, Амосова, Володимирська, Теплична

Інші зони

1

Інші вулиці села

У разі застосування додаткових коефіцієнтів мінімальну вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна визначаємо за формулою:

Рн

Р = ----------- х Ф х М

К х 12

Для зручного застосування додаткових коефіцієнтів для визначення місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна використовувати дану Методику.

6. Орендна плата встановлюється орендодавцями та сплачується орендарями відповідно до умов договорів оренди.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

LХVI сесія                                                                                                   VII скликання

від 17.06.2020р.                                                                                           № 2479

 

«Про встановлення акцизного податку

з роздрібної торгівлі підакцизними товарами

на території Святопетрівської сільської на 2021 рік

 

З метою ефективного наповнення доходної частини бюджету, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» з метою ефективного наповнення доходної частини бюджету, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради з 01.01.2021 року акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

2. Затвердити положення: «Про акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами» (додаток 1).

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

4. Дане рішення направити до Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області.

5. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

до рішення сесії Святопетрівської сільської ради від 17.06.2020р. № 2479

 

ПОЛОЖЕННЯ

про акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами

 

1. Платники податку

1.1. Платником податку є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

1.1.1. Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування;

1.2. Реєстрація осіб як платників податку.

1.2.1.Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3. База оподаткування

3.1. вартість (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів.

4. Підакцизні товари та ставки податку

4.1.До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;

4.2. Ставка податку встановлена у розмірі 5 (п’ять) відсотків від вартості (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

5.2. Платник податку – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду декларацію акцизного податку.

5.3. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок – є дата надходження оплати за проданий товар.

6. Порядок сплати податку та строки сплати податку

6.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації за місячний податковий період.

6.2. Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.»

Популярні новини