УВАГА КОНКУРС!

Святопетрівська сільська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Конкурс відбудеться 07 жовтня 2019 року, об 11:00 годині у приміщенні сільської ради за адресою: 08141, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Володимирська (Красний Пахар), 2 б.

Документи приймаються до 30 вересня 2019 р. включно за місцезнаходженням комісії. Звертатися за адресою: 08141, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Володимирська (Красний Пахар), 2 б. Телефон для довідок: (04598) 5-89-96.

Інформація  Святопетрівської сільської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок

№ п/п

Місцезнаходження земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Цільове призначення земельної ділянки

Мета проведення оцінки

1

с. Святопетрівське

0,0371

03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

визначення ринкової вартості при відчуженні земельної ділянки державної (комунальної) власності

Конкурсний відбір буде проводитись відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та статтями 17, 124, 128 та п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», законом України «Про оцінку, майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постановою кабінету міністрів України від 22.04.2009 року №381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків із розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності».

Учасники конкурсу подають комісії такі документи: заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг; копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця); згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи); копія(ї) ліцензії(й); копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;  проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті (з відміткою «На конкурс» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу) і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Документи зазначені вище подаються до секретаря конкурсної комісії за 5 (п’ять) робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

 

Категорія: Інформація

Популярні новини