Повідомлення про оприлюднення проекту Детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського  району Київської області, звіту про стратегічну екологічну оцінкута початок процедури розгляду і врахування пропозицій громадськості

 

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Проект Детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області розроблено з метою деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації з урахуванням раціонального розташування об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектується.

Містобудівну документацію - детальний план території - розроблено на підставі рішення № 2419 від 1 червня 2020 року LXIII сесії VII скликання Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської областіна земельні ділянки, загальною площею 0, 2997 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.

Мета і завдання містобудівної документації: визначення планувальної структури території, яка підлягає забудові; вирішення питання інженерного забезпечення; розташування об'єктів інфраструктури; вирішення благоустрою, озеленення території та організація дорожнього руху.

Площа території, щодо якої розроблявся детальний план території, становить                0,2997 га, на якій передбачено розташування багатопаливного автозаправного комплексу та об'єктів інженерної інфраструктури.

Замовник містобудівної документації - Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області. Розробник містобудівної документації - ТОВ «УКРНПІЦИВІЛЬБУД».

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського  району Київської області.

 

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

аата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 25-го серпня 2020 року і триває до 23-го вересня 2020 року.

б)способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

 

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 15 вересня 2020 р. о 10:00 год. за адресою: с. Святопетрівське, вул. Володимирська, буд. 2-б в приміщенні сільської ради.

Заплановано прилюдне обговорення проекту містобудівної документації «Детальний плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білгородській в                      с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку  (розділ «Охорона навколишнього природного середовища»).

 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із проектом Детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської областіта звітом про стратегічну екологічну оцінку:

Ознайомитись із проектом Детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна в Святопетрівській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області за адресою с. Святопетрівське, вул. Володимирська, буд. 2-б, в кабінеті спеціаліста-землевпорядника з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 17:00. Відповідальна особа інженер-землевпорядник Запольський Юрій Іванович.

Проект Детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської областіта звіт про стратегічну екологічну оцінку також розміщено на сайтіhttps://sv.petrivske.org.ua/.

 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 08141, Київська обл., Києво-Святошинського р-н., с. Святопетрівське, вул.Володимирська, буд. 2-б.

Відповідальним за розгляд пропозицій громадськості є спеціаліст-землевпорядник Святопетрівської сільської радиЗапольський Ю. І. (тел.(04598)5-89-96).

Електронна адреса: petrivska_silrada@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 25.08.2020 по 23.09.2020.

Пропозиції до проєкту містобудівної документації приймаються від осіб, визначених ч. 7 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з дотриманням вимог встановлених ч. 6 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме, у письмовій формі, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження, що надійшли після встановленого терміну не розглядаються.

д) місце знаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області.

 

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Категорія: Інформація

Популярні новини