Фізична культура та спорт

1.    АКТУАЛЬНІСТЬ

           Фізична культура та спорт є важливою складовою  процесу повноцінного розвитку людини та її виховання, дієвим засобом профілактики захворювань, підготовки та продуктивної праці, захисту Батьківщини,забезпечення творчого довголіття,організації змістовного дозвілля.

          Сьогодні, як ніколи раніше, враховуючи посилення загрозливих тенденцій зниження рівня здоров’я, фізична культура та спорт є найбільш економічним  та ефективним засобом профілактики захворювань населення, збереження тривалості активного життя, підвищення працездатності.

          Програма розвитку фізичної культури та спорту в с. Святопетрівське спрямована на створення сприятливих умов для масових видів спорту, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, визначає необхідні зміни у підходах суспільства до зміцнення здоров’я людини як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напряму діяльності сільського виконавчого комітету на 2018 рік.

2.      МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ

          Метою програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для розвитку масових видів спорту, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового відпочинку які стануть основою поліпшення здорового способу життя та рухової активності жителів села Святопетрівське.

                                  Основним завданням програми є:

 

-  впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою та спортом;

- впровадження ефективних форм і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих і регіональних особливостей, економічних факторів на роз’яснення пріоритетної проблеми зміцнення здоров’я населення села;

-  реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, які б забезпечили належне проведення фізкультурно-оздоровчої роботи;

-  збереження та удосконалення спортивної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування,визначення перспективних напрямів розвитку;

-    організація ефективної роботи і розвитку сільської футбольної команди;

-    забезпечення спортивною формою та спортивним інвентарем футбольної команди  «Святопетрівське»;

-  встановлення спортивних елементів на кожному ігровому дитячому майданчику в с. Святопетрівське

 

 

 

 

   3.    ОСНОВНІ   НАПРЯМИ   РЕАЛІЗАЦІЇ

 

 

  1. Фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері.
  2. Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутових сферах.
  3. Спортивна діяльність.
  4. Спортивна діяльність населення із специфічними професійними та фізичними характеристиками.
  5. Система забезпечення розвитку галузі.

     

              4.  ЗАХОДИ  СПРЯМОВАНІ  НА  РЕАЛІЗАЦІЮ  ПРОГРАМИ

 

 

Назва заходу

Відповідальні

Терміни

Фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері

 

 

1.

 

 

 

 

Перевіряти стан організації занять з фізичної культури в ДНЗ «Буратіно» та Святопетрівській ЗОШ І-ІІІ ст.

 

 

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради

 

 

 

Протягом року

 

 

 

2.

Забезпечити ефективну роботу з проведення різноманітних спортивно-масових заходів та змагань: «Старти націй», «Юний олімпієць»тощо

Сільвиконком, сільська рада, Святопетрівська ЗОШ

 

Протягом року

 

 

 

3.

 

 

Забезпечити у ЗОШ 8-10 годинні тижневі обсяги рухової активності школярів з використанням додаткових, факультативних, секційних форм фізичного виховання та фізично-оздоровчої діяльності

Вчителі фізичного виховання ЗОШ, заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

4.

Забезпечити залучення до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей пільговим категоріям

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

5.

Сприяти організації шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, орієнтовної на створення спортивних гуртків, клубів, спеціалізованих спортивних класів

 

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської с /ради

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах

 

 

 

6.

Рекомендувати керівникам підприємств та установ створювати умови для відпочинку, проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять у режимі робочого дня, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування, у тому числі організації спортивно-оздоровчого туризму

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради,

сільвиконком підприємства та організації села

 

 

 

 

 

Протягом року

 

7.

Проводити на всіх підприємствах та організаціях фізкультурно-оздоровчу роботу

сільвиконком підприємства та організації села

Протягом року

 

8.

 

Створювати групи з фізкультурно-оздоровчої спрямованості для населення різного віку

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради

 

Протягом року

 

 

 

9.

 

 

Проводити сільські змагання серед ветеранів спорту

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради

 

Протягом року

 

10.

 

 

 

Запровадити щорічний рейтинг серед спортсменів та тренерів,їх визнання та нагородження

 

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради

 

Протягом року

 

 

11.

 

 

Сприяти забезпеченню роботи

спортивно-оздоровчих таборів відпочинку на базі ЗОШ

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради, ЗОШ

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивна діяльність

12.

Проводити комплексні спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради, ЗОШ

 

Протягом року

 

13.

 

 

Забезпечити на рівні сучасних вимог підготовку збірних  та спортсменів з видів спорту та їх виступи на чемпіонатах і змаганнях різного рівня

 

 

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради, сільвиконком

 

 

Протягом року

 

 

 

14.

Забезпечити  преміювання учасників культурно-масових заходів(спортивних змагань)

 

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради, сільвиконком,ЗОШ

 

 

Протягом року

 

 

15.

 

 

 

Забезпечувати збереження та підвищувати ефективність діяльності спортивних гуртків та секцій, підтримувати та зміцнювати їх матеріально-технічну базу

 

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради, сільвиконком,ЗОШ

 

Протягом року

 

 

 

 

16.

Сприяти формуванню системи спортивних клубів різних форм власності

 

 

 

сільвиконком,ЗОШ

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

17.

 

 

Проводити постійну агітацію здорового способу життя, виставки-ярмарки спортивного обладнання  та інвентарю, інших товарів і виробників спортивного призначення, агітаційні шити,брошури тощо

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради, сільвиконком,ЗОШ

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

18.

Забезпечити висвітлення визначних спортивних подій села в сільській газеті

 

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради

 

 

Протягом року

 

 

19.

Надавати медичну та матеріальну допомогу спортивним клубам та організаціям, що відкриваються

Постійна комісія з, питань духовності охорони здоров’я, освіти,культури, спорту та соціального захисту населення Святопетрівської сільської ради сільвиконком,ЗОШ

 

 

 

Протягом року

 

 

               

 

5.Джерела фінансування програми

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою здійснюються відповідно до діючого законодавства за рахунок бюджету Святопетрівської сільської ради та позабюджетних коштів

Загальний обсяг фінансування становить             950,000 тис. грн

1.Придбання спортивних елементів         виконком    500,000 тис. грн.

2.Оплата заявочних  внесків                     виконком    50,000 тис. грн.

3.Придбання спортивного обладнання, інвентарю     виконком  310,000 тис. грн. 4.Забезпечення роботи спортивно-оздоровчого табору відпочинку на базі Святопетрівської ЗОШ І-ІІІст.                виконком  90,000тис.грн

 

 

Сільський голова                                           А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»

   Рішенням ХХХІІ сесії

Святопетрівської сільської ради

VІІ скликання

№  1124 від 22. 12. 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

Сільська програма

«Фізичне виховання – здоров’я нації»

на 2018 рік

 

 

 

 

 

сСвятопетрівське

2017 рік

Популярні новини