Про Святопетрівський сільський бюджет на 2018 рік

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІІ сесія VІІ cкликання  

РІШЕННЯ №1115

с.Святопетрівське                                                                                          22 грудня 2017 року 

 

Про Святопетрівський сільський бюджет

на  2018  рік

 

                      Святопетрівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

 - доходи сільського бюджету у сумі 33223,9 тис.грн., а саме:

   доходи загального фонду сільського бюджету  29300,0 тис.грн., в т.ч. субвенція з районного бюджету  4663,5 тис.грн.

доходи спеціального фонду сільського бюджету 3923,9 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 3000,0 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

  - видатки сільського бюджету у сумі 33223,9 тис.грн., а саме:

  видатки загального фонду сільського бюджету 29300,0 тис.грн.,

  видатки спеціального фонду сільського бюджету 3923,9 тис.грн.

 

 2. Затвердити бюджетні призначення по  головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2018 рік  по загальному фонду 4663,5 тис.грн.  згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 5,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування  яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

  5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на  2018 рік за їх економічною  структурою:

     – оплата праці  (код 2110)

     – нарахування на оплату праці (код 2120)

                -    медикаменти та перевязувальні матеріали  (код 2220)

     –   продукти харчування (код 2230)

                 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

     –    соціальне забезпечення (код 2700)

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію сільських програм «Турбота», «Фізичне виховання – здоров’я нації»,  «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення перед сільською радою, здійснення представницьких та інших заходів на 2017-2020 роки», «Оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 р.р.», «Фінансова підтримака комунальних підприємств на 2017-2018 роки», «Озеленення та збереження зелених насаджень с.Святопетрівське Святопетрівської сільської ради на 2018 рік», «Освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності і проведення інвентаризації земель в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області на 2017-2020 роки», Комплексна програма профілактики правопорушень та публічної безпеки та порядку на території села Святопетрівське на 2017-2021 роки» у  сумі  5214,3 тис.грн. згідно з додаток №7 до цього рішення.

 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Святопетрівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 - позики  на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного  бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах  без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 8. Розпоряднику коштів сільського бюджету  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установ, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

 до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного  кодексу України.

 

10. Установити, що джерелами формування  спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

 

11. Дозволити сільському голові Святопетрівської сільської ради у виняткових випадках протягом бюджетного періоду здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду бюджету.

 

12. Звіти про виконання поточних  витрат бюджету за кожний квартал розглядати на засіданнях постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку  та затверджувати на сесії сільської ради.

 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову  Овсієнко А.М. та постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

             14.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

            

             15. Дане рішення набирає чинності і вводиться в дію з 01.01.2018 року.

 

 

                              Cільський голова                                  А.М.Овсієнко

Популярні новини