Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними в с.Святопетрівське

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району

Київської області

 

РІШЕННЯ

 

 

 

XХХVIII сесія                                                                                    VII скликання від13 липня 2018 року                                                                            №1409

 

с. Святопетрівське

 

Про затвердження Правил утримання

домашніх та інших тварин і поводження

з ними в с.Святопетрівське

 

З метою впровадження дієвих заходів щодо захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, відповідно до ст. ст. 9, 28 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 2, п. 6, 7 ст. 3, п. 2 ст. 4, п. 1, 2 ст. 10,  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. ст. 4, 5, 7, 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст.16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. ст.7, 8 Закону України  «Про  тваринний  світ», ст. ст. 34, 37 Закону України «Про ветеринарну медицину», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. ст. 44, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Святопетрівська сільська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними в с. Святопетрівське, згідно з додатком 1 до цього рішення;

2. Розмістити зазначені Правила на сайті сільської ради;

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Сільський голова                         /підпис/                                     А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення №1409 XXXVIIIсесії

Святопетрівської сільської ради  сьомого  скликання

від «13»  липня 2018 року

 

 

П Р А В И Л А

утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними

в с. Святопетрівське

 

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними в с. Святопетрівське (далі за текстом - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території міста, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», враховуючи Закони України «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.

1.3. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України).

1.4. Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», «Про безпечність харчових продуктів» та інших нормативно-правових актів України, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх умертвіння.

1.5. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами чинного законодавства.

1.6. Правила базуються на принципах:

- забезпечення належних та безпечних умов для гармонійного співіснування людей та тварин;

- гуманного ставлення до тварин;

- обов’язкового дотримання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану в місті;

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

- заборони жорстоких методів позбавлення життя тварин;

- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

- утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам.

1.7. Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

1.8. Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним законодавством.

1.9. У Правилах терміни вживаються у такому значенні:

безпритульні тварини домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

вигул домашніх тварин тимчасове знаходження тварин у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного їх проживання з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

власник тварини юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращанню якості їх життя тощо;

домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів та порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

екскременти відходи життєдіяльності тварин;

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

ідентифікація тварин биркування, чипування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

місце або зона вигулутериторія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умови дотримання вимог Правил, крім місць загального користування;

потенційно небезпечні собакисобаки, які належать до порід, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід;

сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі утримання тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тваринишкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров’я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий зв’язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

 

2. Утримання домашніх та інших тварин

2.1. Утримання домашніх тварин у селі ґрунтується на таких принципах:

- гармонійного співіснування людей і тварин;

- забезпечення безпеки життя та здоров'я людей при утриманні і поводженні з тваринами;

- поводження з тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;

- дотримання ветеринарно-санітарних та інших норм;

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

- заборони жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі їх отруєння;

- відповідальності за порушення цих Правил, жорстоке поводження з тваринами.

Право власності та інші речові права на домашніх та інших тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, що мешкають поруч.

2.2. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та цими Правилами.

2.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

2.4. Місце утримання тварин повинно бути оснащене таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення, можливість контакту тварин із природним для них середовищем та неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

 

3. Обов'язки та права власників домашніх та інших тварин

3.1. Особи, які утримують домашніх та інших тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей;

- забезпечувати їм необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися норм експлуатації жилого приміщення згідно чинного законодавства, де утримуються тварини (місце постійного утримання), та норм співіснування;

- забезпечувати своєчасне надання їм ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- реєструвати тварин віком від трьох місяців і старше. При реєстрації таких тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення та роз'яснюються правила утримання тварин;

- зареєструвати новопридбаних тварин протягом десяти днів від дати їх придбання;

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із високою огорожею, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідця, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати екскременти за своїми тваринами;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або організації;

- у разі смерті тварини негайно повідомити заклад ветеринарної медицини, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх непродуктивних тварин;

- здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим забезпеченням безпеки людей;

- регулювати приплід тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

- відшкодовувати фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.

3.2. Регулювання чисельності собак і котів у підвалах, горищах та інших приміщеннях багатоповерхових будинків несуть підприємства по обслуговуванню житлового фонду, а на закритих територіях заводів, тощо та інших підприємств, організацій - відповідні підприємства та організації.

3.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди;

- дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду.

3.4. Власники тварин мають право:

3.4.1. Утримувати:

3.4.1.1 домашніх тварин, крім сільськогосподарських та диких тварин:

- у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири;

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

- для юридичних осіб за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу:

для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

3.4.1.2 собак:

- без повідців і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час дресирування, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі.

3.4.2. Навчати собак без повідців і намордників на спеціальних майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами.

3.4.3. Вигулювати їх у відведених для цього місцях вигулу в разі їхнього створення.

3.5. Власникам тварин забороняється:

- утримувати незареєстрованих тварин;

- утримувати, вигулювати їх в місцях загального користування;

- продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

- вигулювати тварин у стані алкогольного сп'яніння;

- вигулювати собак великих та середніх порід без повідців і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити тварин (окрім тих, які використовуються для здійснення супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах без відповідного ветеринарного документа встановленого зразку;

- розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та зі спадково закріпленою агресивністю;

- проводити генетичні зміни на них;

- жорстоко поводитися з ними, залишати бездоглядними або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі та інші бої або заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;

- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження;

- захоронювати тварин в місцях загального користування;

- використовувати для полювання собак, які не зареєстровані та не щеплені проти сказу.

 

4. Реєстрація домашніх тварин

4.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:

- єдиного обліку цих тварин у селі, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

- забезпечення епізоотичного благополуччя;

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів у населених пунктах міської ради.

4.2. Обов’язковій реєстрації підлягають домашні тварини у встановлених діючим законодавством випадках.

4.3. Обов’язкову реєстрацію здійснюють заклади ветеринарної медицини.

4.4. Заклади ветеринарної медицини у п’ятиденний термін з моменту реєстрації видають власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та ознайомлюють з ветеринарно-санітарними вимогами до її утримання.

4.5. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення.

 

5. Поводження з безпритульними тваринами

5.1. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

5.2. Собаки незалежно від породи належності і призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування - методами евтаназії.

5.3. Вилов та евтаназія безпритульних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує життю і здоров'ю людей.

5.4. Вилов та евтаназія безпритульних тварин здійснюється підприємством, яке має дозвіл на їх виконання за заявами та зверненнями громадян та суб’єктів господарювання всіх форм власності.

5.5. Вилов та евтаназія проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 500 до 700 годин, або після 2000 години (влітку – після 2200 години). Умертвіння хворих безпритульних тварин повинно проводитися гуманними методами, що виключають їх передсмертні страждання (евтаназія).

5.6. При вилові безпритульних тварин категорично забороняється використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду їхньому здоров’ю.

5.7. При вилові безпритульної тварини, яка має нашийник із номерним знаком, сповістити про це власника тварини, якщо є можливість його встановлення.

5.8. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

 

6. Особливості утримання потенційно небезпечних домашніх тварин

Придбання порід собак, яких визнано потенційно небезпечними (додаток 1), дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку.

 

7. Особливості утримання диких тварин та птиці.

7.1. Утримання крупних диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарк, цирк тощо). Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Утримання крупних диких тварин в квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності забороняється.

Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

 

8. Особливості утримання тварин і птиці

8.1. На території приватних садиб допускається влаштування господарських будівель для утримання свійських тварин, при умові виконання вимог діючого законодавства.

8.2 Згідно положень цих Правил, при наявності умов для утримання, на території одного домоволодіння допускається утримувати:

- собак до 3 голів, котів – до 3 голів;

- свійських птахів – до 50 голів, водоплаваючих птахів – до 20 голів, кролів – до 50 голів, нутрій, кіз – до 5 голів, свиней – до 3 голів,

- велику рогату худобу – до 2 голів, коней – до 2 голів.

В квартирах багатоповерхових будинків допускається утримувати: собак до 2 голів, котів – до 2 голів.

Для утримання більшої кількості тварин на території одного домоволодіння (квартири) потрібна письмова згода власників сусідніх домоволодінь (квартир).

Скарги на утримання тварин розглядаються комісією, створеною органом місцевого самоврядування.

У ході роботи комісії розглядаються плани земельних ділянок, та технічна документація на забудову. На планах повинні бути вказані господарчі будівлі для утримання тварин.

У випадку їх відсутності на затверджених планах земельних ділянок та технічних паспортах на домоволодіння, наявність цих господарських приміщень вважається самовільною забудовою. 

8.3. Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з утриманням та обігом тварин, зобов'язані:

- зареєструвати продуктивних тварин у відповідних закладах;

- утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

- проводити профілактичні заходи боротьби з мухами та гризунами двічі на рік (восени та весною), та поточні (при виявленні шкідників);

- виконувати законні вимоги уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування щодо здійснення протиепізоотичних заходів та/або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та/або осіб, що мали контакт з хворими тваринами або з тваринами, щодо яких є підозра на захворювання на хворобу, що підлягає повідомленню, та інших ветеринарно-санітарних заходів;

- негайно інформувати уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування про раптову загибель тварин, підозру на захворювання або виявлення хвороби, що підлягає повідомленню, або поведінку тварин, яка їм невластива;

- перед переміщенням тварин з потужностей (об'єктів), де вони утримуються, отримати від уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування дозвіл на їх переміщення;

- доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови за місцем утримання тварин для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи  дослідження і щеплення.

У разі необхідності забезпечувати надійну фіксацію тварини при проведенні маніпуляцій, транспортування (доставки) відібраних зразків тканин, крові та інших матеріалів для діагностичних аналізів;

- виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;

- у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідино-збірник із герметичною кришкою;

- завозити на територію міста сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій сільськогосподарських тварин тільки на організованих забійних пунктах. Забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитися подвірно з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, фізичним особам, для власного споживання, дозволяється здійснювати забій великої худоби на території своєї присадибної ділянки, але не більше: свиней - трьох голів на рік, корів – однієї на рік, кіз – п’яти голів на рік;

- трупи підлягають утилізації в спецпідприємствах.

8.4. Власникам сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці забороняється випасати їх на вулицях та в інших громадських місцях (парках, скверах тощо) міста, а також утримувати сільськогосподарських (продуктивних) тварин, птицю та бджіл на балконах багатоквартирних будинків.

 

9. Правила поводження з домашніми та іншими тваринами, що використовуються у видовищних заходах при організації дозвілля

9.1. Використання тварин у видовищних заходах, спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності погодження на таку діяльність.

9.2. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, визначених для утримання тварин, а також заходів безпеки оточуючих.

9.3. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

9.4. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для позбавлення життя тварини іншою твариною.

 

10. Виховання гуманного ставлення до тварин

Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян, яке передбачає формування високого рівня їх екологічної свідомості та культури і забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

 

11. Профілактичні та протиепізоотичні заходи

11.1. Собаки та коти незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку, повинні обов’язково бути щеплені проти сказу в закладах ветеринарної медицини або у лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

11.2. Усі власники тварин зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати їх для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно її ізолювати і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитися у встановленому порядку, якщо вони є небезпечними для оточуючих.

11.3. У випадку укусу або травмування людини твариною власник або постраждала особа повинні негайно інформувати заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

11.4. Про кожний випадок укусу домашньої тварини дикою або безпритульною твариною, а також у разі підозри захворювання тварини на сказ власник повинен негайно повідомляти заклад державної ветеринарної медицини міста та ізолювати таких тварин.

 

12. Відповідальність за порушення вимог Правил

12. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар сільської ради                            /підпис/                                               Г.І. Малихіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у с. Святопетрівське

 

Перелік

порід собак, яких визнано потенційно небезпечними

 

1. Акіта-іну.

2. Американський бульдог.

3. Аргентинський дог.

4. Англійський мастиф.

5. Американський стафордширський тер’єр.

6. Бельгійська вівчарка.

7. Бернський зенненхунд.

8. Бордоський дог.

9. Бразильська філа.

10. Бульмастиф.

11. Бультер’єр.

12. Доберман.

13. Кавказька вівчарка.

14. Кане корсо.

15. Мастіно неаполетано.

16. Московська сторожова.

17. Німецька вівчарка.

18. Німецький дог.

19. Перо преса канаріо.

20. Південноруська вівчарка.

21. Пітбультер’єр.

22. Різеншнауцер.

23. Родезійський ріджбек.

24. Ротвейлер.

25. Середньоазіатська вівчарка.

26. Тосаіну.

27. Чорний тер’єр.

28. Німецький боксер.

29. Фокстер’єр.

30. Ягдтер’єр  німецький.

31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

 

 

Секретар сільської ради                            /підпис/                                               Г.І. Малихіна

 

Популярні новини