Про оприлюднення проектів рішень «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

ХХХVI сесія (позачергова)                                                                      VII скликання

від 03 травня 2018р.                                                                                  № 1318

 

Про оприлюднення проектів рішень

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

Керуючись статтями 25, п. 24, ч. 1 ст. 26, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Податкового кодексу України, враховуючи ст. 35 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

                                                                       ВИРІШИЛА:

 

1. Оприлюднити проекти рішень сільської ради та аналізу регуляторного впливу до них:

- Про встановлення транспортний податок на 2019 рік;

- Про встановлення єдиного податку на 2019 рік;

- Про встановлення розміру збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 рік;

- Про встановлення туристичного збору на 2019 рік;

- Про встановлення розміру орендної плати на 2019 рік;

- Про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік;

- Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2019 рік;

- Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік.

2. Секретарю сільської ради розмістити відповідне повідомлення про оприлюднення проекту вищезазначеного регуляторного акту на офіційному веб-сайті.

3. Всі питання неврегульовані рішеннями сільської ради регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

__________ сесія                                                                                        VII скликання

від ____________ 2018р.                                                                           № ___________

 

Про встановлення транспортний податок на 2019 рік

 

Керуючись Конституціє України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області транспортний податок на 2019 рік.

1.1. Платники податку:

1.2. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального".

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

5. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

6. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

7. Дане рішення направити до Києво-Святошинської ОДПІ.

8. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                         А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

 

__________ сесія                                                                                        VII скликання

від ____________ 2018р.                                                                           № ___________

 

Про встановлення єдиного податку на 2019 рік

 

Керуючись Конституціє України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області єдиний податок на 2019 рік.

1.1. Платники для яких встановлено ставки єдиного податку на 2019 рік:

1.2. перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

1.3. друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень;

1.4. третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

1.5. четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2. Фіксовані ставки єдиного податку для платників першої - другої груп на 2019 рік:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3. Відсоткові ставки єдиного податку для третьої групи платників на 2019 рік:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі - 5 відсотків доходу.

4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах  12 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Главі 1. «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу XIV. «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України відповідно.

5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 статті 293 Податкового кодексу України:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Главі 1. «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу XIV. «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку.

8. Для четвертої групи платників єдиного податку розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

- для багаторічних насаджень - 0,57;

- для земель водного фонду - 2,43;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту - 6,33.

9. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

10. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

11. Дане рішення направити до Києво-Святошинської ОДПІ.

12. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                         А.М. Овсієнко

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

 

__________ сесія                                                                                        VII скликання

від ____________ 2018р.                                                                           № ___________

 

Про встановлення розміру збору

за місця для паркування транспортних засобів на 2019 рік

 

Керуючись Конституціє України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області розмір збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 рік.

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням Святопетрівської сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі - 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

4. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

5. Дане рішення направити до Києво-Святошинської ОДПІ.

6. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                         А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

__________ сесія                                                                                        VII скликання

від ____________ 2018р.                                                                           № ___________

 

Про встановлення туристичного збору на 2019 рік

Керуючись Конституціє України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області туристичного збору на 2019 рік.

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Святопетрівської сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Святопетрівської сільської територіальної громади;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3. Ставка збору:

Ставка встановлюється у розмірі – 0,5 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

4. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

5. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

6. Дане рішення направити до Києво-Святошинської ОДПІ.

7. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                         А.М. Овсієнко

ПРОЕКТ

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

 

__________ сесія                                                                                        VII скликання

від ____________ 2018р.                                                                           № ___________

 

Про встановлення розміру орендної плати на 2019 рік

 

Керуючись Конституціє України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області розміру орендної плати на 2019 рік.

1.1. Ставка (відсотки від нормативної грошової оцінки) орендної плати за земельні ділянки різних категорій, які розміщені на території Святопетрівської сільської територіальної громади на 2019 рік:

Цільове призначення земельної ділянки

Розмір річної орендної ставки за користування землею (відсоток від нормативної грошової оцінки землі)

1

2

ведення особистого селянського господарства та ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3

ріллі, сіножаті та пасовища, багаторічні насадження

3

для житлової забудови (приватний житловий фонд, для гаражно-будівельних кооперативів (які не є суб'єктами підприємницької діяльності), для громадян (не для підприємницької діяльності)

3

в тому числі:

 

для юридичних осіб

10

для фізичних осіб

3

для будівництва та обслуговування об’єктів комерційного спрямування (магазини, кафе, ресторани, готелі, тимчасові споруди, які здійснюють торгівельну діяльність, розважальні комплекси та інші об’єкти торгівлі)

10

рекреаційного і оздоровчого призначення (земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів

5

громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування(релігійних організацій, політичних партій та інші неприбуткові організації)

5

промисловості (розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд, виробнича діяльність тощо)

10

транспорту:

- землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, авіаційного, трубопровідного транспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту;

- землі надані підприємствам, установам та організаціям для обслуговування автостанції та/або які здійснюють перевезення громадян

10

зв’язку (земельні ділянки,  надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку

12

енергетичної системи (землі, надані під об'єкти транспортування електроенергії)

3

газотранспортні системи (землі, надані під об'єкти   транспортування газу до користувача, адмін. будівлі)

12

землі водного фонду

3

 

2. Всі питання неврегульовані даним рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

4. Дане рішення направити до Києво-Святошинської ОДПІ.

5. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                         А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

 

__________ сесія                                                                                        VII скликання

від ____________ 2018р.                                                                           № ___________

 

Про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік

 

Відповідно до п. 24, 35 ч. 1 ст. 26 ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 7, п. 10.2 ст. 10, п. 12.3 – 12.5 ст. 12, ст.ст. 269 – 287 Податкового Кодексу України, ЗУ „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Постанови КМУ від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, технічної документації з нормативно грошової оцінки земель села Святопетрівське, рекомендацій постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити “Положення про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік” Додаток № 1 до даного рішення.

            2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Святопетрівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

3. Дане рішення направити до Києво-Святошинської ОДПІ.

4. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

            5. Рішення Святопетрівської сільської ради № 827 від 09.06.2017р. визнати таким, що втратило чинність.

            6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ДОДАТОК № 1 до рішення № _________                                                                                             Святопетрівської сільської ради

                                                                                  від _____________ року

 

Положення

про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Положення про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік ( далі - Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Святопетрівської сільської ради.

Плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

1. Платники земельного податку

            1.1. Платниками земельного податку є:

            1.1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

            1.1.2. Землекористувачі.

            2. Платники орендної плати.

Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

            3. Об'єкт оподаткування

            3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, земельні частки (паї), які перебувають у власності, та земельні ділянки надані в оренду.

            4. База оподаткування

Базою оподаткування є нормативно-грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку встановленого розділом 12 податкового кодексу України. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

            5. Ставки земельного податку за земельні ділянки

               5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, що перебувають у власності в тому числі для сільськогосподарських угідь, встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки.

               5.2. Ставка податку на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб справляються у розмірі 3 % від суми земельного податку обчисленого відповідно до п. 5.1 цього Положення.

5.3. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюються у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки.

            5.4. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, встановлюється у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

            6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

            6.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також:

            - заповідники, парки державної та комунальної власності, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва;

            - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи ' прокуратури, заклади установи та організації, військові формування, утворені, відповідно до Законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

            - дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

            - дошкільні загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

            - підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно- спортивної спрямованості - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні  споруди, що використовуються для проведення змагань та навчально-тренувального процесу;

            - комунальні підприємства створені Святопетрівською сільською радою для надання житлово-комунальних послуг населенню села, сільських парків, скверів.

            7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

            Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

                8. Орендна плата.

            8.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем земельної ділянки.

            9. Податковий період для плати за землю.

            9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

            9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня тогож року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

            10. Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звітності.

            10.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

            10.2. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку визначеному Бюджетним кодексом України.

            10.3. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до статтей 286-288 Податкового кодексу України.

 

Сільський голова                                                                                                  А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області

 

РІШЕННЯ

 

__________ сесія                                                                                        VII скликання

від ____________ 2018р.                                                                           № ___________

 

Про встановлення ставок та пільг

із сплати податку на нерухоме майно

відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

 

Відповідно до ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні, Податкового Кодексу України, ЗУ „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Постанови КМУ від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, технічної документації з нормативно грошової оцінки земель села Святопетрівське, рекомендацій постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сесія Святопетрівської сільської ради,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити на території Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ставоки та пільги із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2019 рік.

2. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.

3. Пільги із сплати податку.

3.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

3.2. Звільняються від оподаткування:

а) об'єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода та закріплені за комунальними підприємствами, створеними Вишгородською міською радою на праві господарського відання або на праві оперативного управління;

в) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

г) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

д) гуртожитки;

е) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

є) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:

- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками) але не більше одного такого об'єкта на дитину; 

- учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам  антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, інвалідам І групи, багатодітним сім’ям, але не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

ж) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

з) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

4. Ставка податку

4.1. Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб встановлюється у розмірі 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.1.1. Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб встановлюється у розмірі 1,5 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.2. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.2.1. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1,5 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.3. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості - для господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.4. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

7. Податок сплачується в Порядку та в строки визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

8. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.

10. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.

11. Дане рішення направити до Києво-Святошинської ОДПІ.

12. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

13. Рішення Святопетрівської сільської ради № 828 від 09.06.2017р. визнати таким, що втратило чинність.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної депутатської комісії Святопетрівської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та приватизації.

 

Сільський голова                                                                                      А.М. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до пакету проектів рішень Святопетрівської сільської ради щодо встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік

Аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови КМУ від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

Додаток 1

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

1. Визначення проблеми

Податковим кодексом України визначено вичерпний перелік місцевих податків та зборів, порядок їх адміністрування, врегулювання відносин, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.

У відповідності до статті 69 Бюджетного кодексу України, змін, внесених до Податкового кодексу України, Законами України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та від 21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та у зв’язку із оприлюдненням проекту постанови КМУ «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», виникла необхідність прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» за новою типовою формою.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом, який офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська рада не прийняла рішення, що є обов’язковими згідно з нормами Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному, в якому планується застосування плати за землю.

Запропонованим пакетом проектів рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік ставки податків, запроваджених на території Святопетрівської сільської ради, в результаті внесених законодавством змін щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, при незмінних ставках податків, надходження по єдиному податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2019 році збільшується.

Збільшення плати за землю для земель сільськогосподарського призначення збільшить надходження.

Загалом, прийняття даного пакету регуляторних актів забезпечить збільшення надходжень місцевих податків до сільського бюджету.

Основні групи, на які проблема має вплив:

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

відсутність коштів сільського бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми в повному обсязі

 

Держава

недотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення політичної та соціальної нестабільності в суспільстві

 

Суб’єкти господарювання

Сплата податку в розмірах, встановлених сільською радою

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

Проекти рішень розроблено з ціллю:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між Святопетрівською сільською радою фізичними особами та суб’єктами господарювання;

- відкритість процедури, прозорість органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків;

- встановлення ставок місцевих податків, які б враховували особливості території, інтереси громадян та дозволили б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання Програм соціально – економічного розвитку.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

По закінченню 2018 року рішення має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Рішення не відповідає вимогам проекту постанови «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу податки будуть справлятися із застосуванням мінімальних ставок податку, а плата за землю буде справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному, в якому планується застосування плати за землю, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Надасть можливість привести рішення у відповідність до норм Податкового кодексу та проекту постанови . Сприятиме збільшенню надходжень до сільського бюджету 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

1)Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Можливо, покращиться інвестиційна привабливість території через мінімальні ставки податків

Невиконання вимог чинного законодавства.

Втрати бюджету через застосування мінімальних ставок податків, як це передбачено підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу,що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Збільшення надходжень до бюджету сільської ради. Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обгрунтова-них розмірів ставок місцевих податків з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Дозволить наповнювати сільський бюджет власними надходженнями.

Зменшення надходжень через надання пільг.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків

Витрати, пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта)

2)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

У 2019 році податки будуть сплачуватись за мінімальними ставками

Втратять пільги соціально незахищені жителі села. Виконання не в повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Звільнення від сплати податків соціально незахищених жителів сільської ради. Встановлення додаткових пільг.

 Отримання послуг соціальної сфери та благоустрою

Більш захищені верстви населення будуть платити податок за ставками згідно рішення Святопетрівської сільської ради.

У разі переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» можливе зниження кількості робочих місць та розміру заробітної плати

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотири-бальною систе-мою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

1

Проблема продовжує існувати.

Часткове вирішення проблеми.

Рішення про встановлення податків на 2018 рік втратить силу у 2019 році для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які будуть сплачувати податки за мінімальними ставками та втратять додаткові пільги.

Зменшаться надходження до сільського бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

4

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей повною мірою. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики 

Рейтинг результативності досягнення цілей

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

0

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Втратять пільги соціально незахищені жителі села та окремі суб’єкти господарювання.

Малозабезпечені верстви населення не спроможні платити великі податки

Останнє місце у рейтингу.

Не враховані зміни.

Зменшаться надходження до сільського бюджету. Підвищення соціальної напруги

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Додаткові пільги для окремих категорій населення та суб’єктів господарювання.

Суб'єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення сільської ради.

Зменшення надходжень на суму пільг у місцевий бюджет

Перше місце у рейтингу.

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Збільшення надходжень до сільського бюджету

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива № 1: залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Не вибрана – недостатнє наповнення сільського бюджету.

Неповна реалізація Програми соціально –економічного розвитку сільської ради

Х

Альтернатива № 2: прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Альтернатива є доцільною – рішення приведене у відповідність до норм чинного законодавства, забезпечує наповнення сільського бюджету, дозволяє реалізувати програму соціально – економічного розвитку

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні

Таким чином для реалізації обрано альтернативу № 2 - встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків з метою можливості сплати податків суб’єктами господарювання та фізичними особами для наповнення сільського бюджету.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:

- винесення на розгляд сільської ради пакету проектів рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік;

- інформування платників про встановлені правила справляння податків на 2019 рік;

- сприяння веденню підприємницької діяльності суб'єктами господарювання, які є платниками місцевих податків, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків до сільського бюджету.

Принципи та заходи досягнення цілей регулювання:

- регулювання побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності;

- відповідність вимогам чинного законодавства України;

- державне регулювання здійснюється органом місцевого самоврядування у межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства України;

- поєднання місцевих та державних інтересів.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторних актів для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторних актів не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного впливу.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторних актів

Зазначені проекти регуляторних актів є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради та мають необмежений термін дії.

В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даних регуляторних актів.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторних актів

Показником результативності рішень сума надходжень до сільського бюджету місцевих податків та питома вага надходжень від місцевих податків у сумі доходів бюджету.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів інших рівнів, пов’язаних з прийняттям зазначених проектів рішень, не зміниться.

Дія регуляторних актів поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території Святопетрівської сільської ради.

Проект рішення оприлюднюється в Інтернеті на веб – сайті Святопетрівської сільської ради на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради в розділі.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

2018 рік

(очікувані)

2019рік

(очікувані у зв'язку з прийняттям рішень)

Транспортний податок

180110,43

250470,54

Єдиний податок

9875116,68

11484760,70

Збір за місця для паркування транспортних засобів

165230,56

230540,60

Туристичний збір

170560,32

240450,28

Орендна плата

3792495,79

4410672,60

Земельний податок

3847759,91

4474944,78

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

2863032,36

3329706,63

Загалом:

20 894 306,05

24 421 546,13

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторних актів

Оцінка ефективності регуляторних актів буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності.

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторних актів будуть фактичні дані надані Києво-Святошинською ОДПІ у Київській області.

Базове відстеження результативності регуляторних актів здійснюватиметься через півроку після набрання чинності рішенями.

Повторне відстеження плануються здійснити через рік після набуття чинності регуляторними актами.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цих актів.

В рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія актів.

 

Популярні новини